Hacc ve Umre

HADJ 2018

FlyerHadj

HADJ 2018 inschrijvingen zijn op volle gang. Ook inschrijven? Neem contact op met ons via het inschrijfformulier!

Nederlands talige groep (3 weken) datum:
12-08-2018 – 01-09-2018

De prijs is €4445,- per persoon en de prijs voor een 2-persoonskamer is €5645,- per persoon . Een offer kost €115 ,-

Met onze 49 jarige ervaring bent u verzekerd van een goed geregelde Hadj. Jaarlijks kiezen ongeveer 4500 bedevaartgangers voor ons om op Hadj te gaan.

Na uw inschrijving krijgt u van ons een uitnodigingsbrief per post met daarop de data voor de informatie dagen. Bij de informatie dagen zal u kennis maken met uw groepgenoten en de begeleider die met u meegaat.

Er zal uitgebreid informatie gegeven worden hoe en wat u allemaal te wachten staat van vertrek tot aan uw terugkomst, hoe u zich moet voorbereiden en wat we allemaal daar gaan doen.

Bij deze informatie bijeenkomsten krijgt u van ons; 10 Liter zamzam, Hadj gids, reistassen, een rugtas voor uw slippers, meeneem gebedskleedje, voor mannen de Ihram en voor vrouwen hoofddoekjes.

We zullen u van vertrek tot aan uw terugkomst van dienst zijn. Dit is een bijzondere groep waarvan de voertaal Nederlands zal zijn. Schrijf je daarom zo snel mogelijk in. We hebben plek voor 50 personen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.


 

Allah Ta’Ala zegt [wno]: ‘’ Voorwaar, het eerste Huis dat (ter aanbidding) voor de mensen is gesticht, is dat in Bakkah (Mekka), als Zegening en Leiding voor de werelden. Daarin zijn duidelijke tekenen (zoals): de standplaats van Ibraahiem. En wie het (d.w.z. Mekka) binnentreedt, is veilig. [3:96-97]

Ook zegt Allah Ta’Ala [wno]: ‘’ En (gedenk) toen Wij voor Ibraahiem de plaats van het Huis (de Ka’bah) hadden aangewezen (zeggende): “Ken Mij niets of niemand als deelgenoot toe en hou Mijn Huis rein voor degenen die de Tawaaf verrichten, en voor degenen die staan (in het gebed), en voor degenen die (daar) buigen (en) neerknielen (in het gebed).’’ [22:26]

Het is overgeleverd door Aicha [radi Allahu anha]: ‘’O Boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam, wij zien de Jihaad als de meest deugdelijke aanbidding, moeten wij ook niet de Jihaad verrichten?’’ De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’De meest deugdelijke en mooie Jihaad is het verrichten van de Hadj.’’ Aicha [radi Allahu anha] zei: ‘’Nadat ik dit heb gehoord, heb ik de Hadj nooit achterwege gelaten.’’

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] werd gevraagd over de beste daad na Imaan en hij [sal Allahu alayhi wa sallam] zei:’’Het hebben van Imaan in Allah en Zijn boodschapper [sal Allahu alayhi wa sallam]’’ Ze vroegen: ‘’En daarna?’’ De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Jihaad voor Allah.’’ Ze vroegen: ‘’En daarna?’’ Hij [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’De Hadj die Mabroor [met bewustzijn, volledig benut, enzovoorts].’’

Volgens de overlevering van Ibn Hibban is het als volgt: ‘’Bij Allah is de beste daad het hebben van Imaan zonder twijfel, het verrichten van Jihaad zonder verraad en plundering en een Hadj waar de voorwaarden worden vervuld en dat is bekostigd met Halal geld.’’

In Bukhari en Muslim is er een Hadith dat wordt overgeleverd door Abu Huraira [radi Allahu anhu], dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Wie de Hadj verricht en wegblijft van seksueel contact en van de zaken die hiernaartoe leiden, de grenzen van de religie en moraliteit niet overtreft, zal terugkeren als hoe hij is geboren, (namelijk) zonder zonden.’’

Abu Huraira [radi Allahu anhu] heeft ook overgeleverd dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Wie de intentie neemt om de Hadj te verrichten en vertrekt, maar onderweg overlijdt, krijgt de beloning als iemand die tot de Dag des Oordeels de Hadj verricht. Wie de intentie neemt om de Umrahhhhh te verrichten en vertrekt, maar onderweg overlijdt, krijgt de beloning als iemand die tot de Dag des Oordeels de Umrahhhhh verricht. Wie de intentie neemt om te strijden op de weg van Allah en vertrekt, maar onderweg overlijdt, krijgt de beloning als iemand die tot de Dag des Oordeels strijdt op de weg van Allah.’’

Omar [radi Allahu anhu] heeft overgeleverd dat de Profeet ’Wie de intentie neemt om de Hadj te verrichten en vertrekt, maar onderweg overlijdt, krijgt de beloning als iemand die tot de Dag des Oordeels de Hadj verricht. Heeft gezegd: ‘’Als iemand de intentie neemt om Bayt al-Haram te bezoeken en vertrekt uit huis, zal Allah voor elke voetstap van de kameel een Hasanah schrijven en één zonde weghalen.   Het verrichten van een twee Rakaat gebed na de Tawaaf is alsof je een slaaf van de tijd van de Profeet Ismael [alayhi salaam] vrijkoopt.

Het verrichten van de Say en Tawaaf tussen Safa en Marwa is alsof je zeventig slaven vrijkoopt. Als het aankomt op het verblijven op Arama tegen de avond, zal Allah Barmhartigheid en Vergeving   verspreiden en zal bij Zijn engelen trots zijn over jullie en zal zeggen: ‘Mijn dienaren zijn gekomen van een lange weg met veel hellingen en dalingen, waarbij hun haren en baarden door elkaar zijn gegaan en vroegen om mijn Jannah.

Voorwaar, ik zal de zonden van mijn dienaren vergeven, al zouden hun zonden evenveel zijn als zandkorrels of het zeeschuim. O Dienaren, kom alsof jullie mijn Vergeving hebben verkregen. Degenen voor wie jullie bemiddelen [Shafa’ah], zullen ook vergeven worden. Als het aankomt op het stenigen van de Jamarat, zal voor elke steen dat je gooit, een grote destructieve zonde worden vergeven.

Het offeren is bij Allah als eten dat bestemd is voor een reis.  Als het aankomt op het scheren van de haren, hiervoor wordt voor elk haar één Hasanah geschreven en daarmee één zonde vergeven.   Als je hierna de Tawaaf verricht om Baytullah [Ka’bah], zal je het verrichten zonder een zonde te hebben. Er zal een engel komen en zijn twee handen tussen jouw schouders   plaatsen en zal zeggen: ‘’Verricht goede daden in de toekomt, want je voorgaande zonden zijn vergeven.’’


 

De Hadj is verplicht indien iemand aan alle hieronder beschreven voorwaarden voldoet.
 1. Moslim zijn. De Hadj is voor Moslims verplicht. Een bekeerde Moslim die niet over voldoende financiële middelen beschikt om de Hadj plicht te vervullen is niet verplicht om te gaan, ook al was hij rijk voor zijn bekering. Maar een moslim die de Hadj plicht niet heeft vervuld wanneer hij kon en later de mogelijkheid niet meer heeft is wel verantwoordelijk. Als moslim dien je dus te haasten wanneer je kunt.
 2. Geestelijk verstandig zijn. Indien je niet geestelijk verstandig bent, ben je ook niet verantwoordelijk voor religieuze verplichtingen.
 3. Puberteit bereikt hebben. Kinderen zijn niet verplicht om op bedevaart te gaan. Indien ze in hun kinderjaren toch zijn gegaan, dienen ze alsnog te gaan wanneer ze de puberteit hebben bereikt.
 4. Voldoende geld hebben. Je dient over voldoende geld te beschikken naast de basisbehoeften van je gezin. Daarnaast dient de persoon over voldoende zakgeld te beschikken voor onderweg.
Daarnaast dienen de volgende punten in acht genomen te worden:
 1. Je dient gezond te zijn.
 2. De reis dient veilig te zijn.
 3. Er moet geen justitiële belemmering
 4. Vrouwen dienen een Mahram bij zich te hebben en mogen niet alleen reizen.
 5. De ‘Iddah (wachtperiode) van een weduwe dient afgelopen te zijn.
De Hadj is geldig indien men:
 1. Moslim
 2. In de staat van Ihram is met de intentie om de Hadj te verrichten.
 3. Gedurende de vijf dagen tussen de achtste en de dertiende dag van de maand Dhul-Hijjah deze aanbidding verricht.

De Hadj op de daartoe aangewezen plaatsen verrichten, zoals bij de Arafa en bij de Ka’ba.


 
Ethiek van bezoek

Wees u ervan bewust dat er als het ware een foto wordt gemaakt van uw innerlijk en wees zo respectvol mogelijk als u de Ka’ba bezoekt. Verricht zoveel smeekbeden als u zelf wilt en vergeet anderen niet in uw gebeden. Buiten de deur van de Ka’ba, de zwarte steen [Hajar al-Aswad] en de hoek van de Ka’ba richting Yemen [Rukn al-Yamani] hoeft u niet aan te raken of te kussen. Daarnaast is het ook belangrijk om geen steen of aarde mee te nemen van de plaatsen van bezoek.

Vergeet het volgende niet

De aarde waar u zich op zult bevinden, is de plek waar de Islam is gegroeid. Dit is een plek waar onze geliefde Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en de metgezellen – die allen als een ster voor ons zijn – hebben gelopen. Zij hebben hier veel werk verricht voor het succes van de Islam en hebben hiervoor veel moeten lijden. Denk dus aan hun leven, lees dus hun biografie en beloof jezelf dat je net als hun je bet zult doen om deze prachtige religie te dienen.

Een aantal herinneringen aangaande deze mooi plekken

 • Mekka al-Mukkarama is de meest gezegende en heilige stad van de wereld;
 • In Mekka al-Mukkarama bevindt zich het ‘’huis’’ van Allah: de Ka’ba;
 • De laatste Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en het laatste boek – de Heilige Koran – zijn gestuurd naar deze plekken;
 • Hou je aan de regels van de begeleiders;
 • Doe je uiterste best om de gebeden te verrichten bij de Ka’ba;
 • Laat alle slechte dingen die je op de straten of op de markt ziet achter en vertel deze dingen niet als je terug bent;
 • Vergeet niet dat de Hadj een gunst van Allah Ta’Ala is en dat je het wellicht nooit meer kan meemaken. Benut dus elke seconde!

Onze bezoeken inclusief uitleg over de plaatsen:

 • De Ka’ba; Wat Mekka zo bijzonder maakt is eigenlijk de Ka’ba. De Ka’ba is het eerste gebedshuis op aarde en een waanzinnig gebouw dat sinds Adam door mensen wordt gerespecteerd. De Ka’ba werd door Ibrahim en zijn zoon Ismaël gebouwd. Dit hebben ze met het bevel van Allah en de leiderschap en hulp van de engel Jibreel gedaan. De heilige Zwarte Steen hebben ze in een hoek van de Ka’ba geplaatst zodat het beginpunt en eindpunt van de Tawaaf duidelijk wordt. Na de bouw van de Ka’ba heeft de Profeet Ibrahiem met het bevel van Allah de Verhevene de mensen opgeroepen om rond de Ka’ba de Tawaaf te verrichten. Deze oproep die hij vanaf de berg Abu Kubays had gedaan zal tot de Dag Des Oordeels voortduren. Miljoenen mensen geven ieder jaar weer gehoor aan deze oproep. De Ka’ba bevindt zich in de moskee Masjid al-Haram. De Masjid al-Haram is een prachtige, gezegende en een respectwaardige moskee waarin je voor ieder rituele handeling honderdduizendmaal wordt beloond. De oostelijke hoek wordt al-Rukn al-Aswad genoemd. Hier bevindt zich de Zwarte Steen die het begin van de Tawaaf aangeeft. De zuidelijke hoek wordt al-Rukn al-Yamânî (naar Yaman), de westelijke hoek wordt al-Rukn al-Sjāmî (naar Sjām of Syrië) en de noordelijke hoek wordt al-Rukn al-‘Irānî (naar ’Irâq of Mesopotamia) genoemd. De deur van de Ka’ba die een hoge drempel heeft is aan de noordoostelijke kant en dichtbij de Zwarte Steen.

Dichtbij de Ka’ba is de waterbron Zamzam en de Maqaam Ibrahim. Dit laatste is een monumentje van de plek waaruit de Profeet Ibrahim aanwijzingen gaf voor de bouw van Mekka.

In het midden van de bovenrand van de noordwestelijke muur is er een gouden buis om regen die op de Ka’ba valt op te vangen.

Aan de noordwestelijke kant is er een stuk grond die Hatim wordt genoemd. De Tawaaf vindt rond de muur van de Hatim plaats. De Hatim hoort bij de Ka’ba omdat de bouw ervan oorspronkelijk vanaf hier begon.

 • De begraafplaats ‘’Tuin van Mu’alla’’[Jannat al-Mu’alla];
 • Het huis waar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] is geboren;
 • Masjid al-Jinn; Dit is een bekende moskee die zich tussen de Ka’ba en de Jannat al-Mu’alla bevindt. De bedevaartgangers kunnen de moskee gemakkelijk bezoeken. De moskee is genoemd naar de Jinns die op deze plek de Koran hadden gelezen nadat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] de mensen in Taif naar de Islam had uitgenodigd. Het is de bedevaartgangers aangeraden om bij de moskee een gebed van twee Rakaat te verrichten en om vergiffenis te vragen.
 • Masjidu Shajarah;
 • De Berg Abu Kubays; Deze berg staat aan de oostzijde van de Ka’ba, waarvan de Safa heuvel wordt gezien. Vanaf de Haram Shareef is de berg ook makkelijk te zien. Op deze berg heeft de profeet Ibrahiem [alayhi salaam] de mensen voor de Hadj uitgenodigd. De profeet Ismaël heeft de Zwarte Steen op deze berg gevonden. Het wonder dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] de maan in tweeën splitste heeft hier plaatsgevonden en het oproep tot het gebed werd bij de verovering van Mekka door Bilal op deze plek opgezegd.
 • Masjid al-Namira; Dit is de grote moskee waar op de dag van Arafa het middag en het namiddag gebed samen worden verricht. De zuidkant van de moskee ligt aan de kant wat de vlakte van Urana wordt genoemd, waar het niet toegestaan is om het “verblijf” te doen. Het is niet verplicht om het gezamenlijk gebed in de moskee te verrichten. Het levert wel meer Hassanaat op indien dit gezamenlijk gebeurt.
 • De berg Thawr; Deze berg is in het zuiden van Mekka. Onze geliefde Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] had zich met Abu Bakr [radi Allahu anhu] tijdens de Hijra (emigratie) van Mekka naar Medina in de grot van Thawr verstopt, zodat de Mushrikeen, die hen achtervolgde om te doden, hen niet konden vinden. Volgens de overleveringen konden de Mushrikeen de profeet en zijn metgezel niet zien terwijl ze voor de grot waren en de grot erg klein was. In de grot zei de profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] tegen zijn metgezel Abu Bakr [radi Allahu anhu]: “Treur niet, Allah is met ons.” De grot van Sawr is een belangrijke plek die door de bedevaartgangers wordt bezocht. De bedoeling is dat we op dit soort plekken nadenken, goed doorhebben wat er in de geschiedenis is gebeurd en dit doorvertellen aan anderen. Het duurt 45 minuten om naar de grot van Sawr te klimmen. Tijdens het klimmen dient men de moeilijkheden waarmee de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en zijn metgezel mee te kampen hadden, te herdenken. Daarnaast doet men smeekbedes en wordt Allah om kracht gevraagd tegen moeilijkheden.
 • De vlakte van Arafa;
 • Moezdalifa;
 • Mina en Masjid al-Hayf; De Masjid al-Hayf dat zich in Mina bevindt is een grote bekende moskee. Omdat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] op deze plek een tent heeft opgezet en het gebed heeft verricht, bezoeken de bedevaartgangers ook de moskee en verrichten vrijwillige gebeden. Vroeger stond op de plek waar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zijn tent opzette een koepel, die op een tent leek. Met de tijd is dit veranderd.
 • De berg an-Noor en de grot Hira; De eerste openbaring kreeg onze Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] op de berg An-Noor, die zich tussen Mekka en Medina bevindt. Het duurt een uur om vanaf de Ka’ba naar de berg te lopen. De Grot van Hira bevindt zich aan de top van de berg en heeft een uitzicht op Mekka. De grot is zo klein dat er maar één persoon in past. Vanaf de grot kan men de Ka’ba zien. Voor de openbaring trok de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zich vaak alleen de berg in. Dit was meestal in de maand Ramadan. Op een avond kreeg hij [sal Allahu alayhi wa sallam] de eerste openbaring. De berg an-Noor is de gezegende plek waar de Koran, die de wereld heeft verlicht en alle onmenselijke regels omver heeft geworpen, is geopenbaard. Tijdens het klimmen naar de grot zeggen de bedevaartgangers de Salawat en gedenken de gebeurtenissen in de geschiedenis waardoor ze emotioneel worden.
 • Voor Umrahhhh: Masjid Aicha en Hoedaibiya.

Het gebed voor de overledene [Salat al-Janaza] wordt als volgt gebeden:

 • Het nemen van de intentie. Een intentie nemen betekent dat je je ervan bewust bent dat je het gebed voor de overledene zult verrichten.
 • Na de eerste Takbeer: [als de Imam Allahu Akbar zegt]: reciteer Thana: Subhanak-Allahumma wa bi-hamdika wa tabarak-asmuka wa ta’ala jadduka wa la-ilaha ghairuk.
 • Na de tweede Takbeer: Reciteer de volgende smeekbeden: “Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd” “Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd”
 • Na de derde Takbeer: De Dua van Janazah als u die kent. Als u deze niet kent, kunt u Surah al-Fatiha reciteren of de volgende smeekbede: Rabbenâ ‘âtinâ fid’dünyâ hasanatan ve fil’âkhireti hasanatan we qinâ azâbennâr Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Rabbana ighfir lee waliwalidayya walilmu’mineena yawma yaqoomul hisaab.
 • Na de vierde Takbeer: geef de Salaam samen met de Imam.

 


 

We willen jullie graag op een aantal punten herinneren aangaande ons bezoek aan de stad van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], Madina al-Munawwara.

 • Madina al-Munawwara is de tweede meest gezegende en heilige stad van de wereld;
 • In Madina al-Munawwara bevind zich de Beste der Creatie en de Geliefde van Allah Ta’Ala, namelijk onze geliefde Profeet Muhammad [sal Allahu alayhi wa sallam];
 • Bezoek zijn [sal Allahu alayhi wa sallam] graf veelvoudig en geef hem [sal Allahu alayhi wa sallam] veelvoudig de Salaam. Dit kan door het zeggen van: As-salatu was-salamu alayka ya Rasuul-Allah, As-salatu was-salamu alayka ya Habib-Allah, As-salatu was-salamu alayka ya Nabi-Allah, As-salatu was-salamu alayka ya Sayyidal Awwaleen Wal Akhireen. Hierbij hoeven de handen niet opgeheven te worden;
 • Verricht zo veel mogelijk de Salawat. Salawat is het zeggen van: Allahumma salli ‘ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ‘ala ali Sayyidina wa Nabbiyina Muhammad;
 • De twee Kaliefen en tevens vrienden van onze geliefde Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zijn naast de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] begraven. Dit zijn Abu Bakr en Omar [moge Allah tevreden met hen beiden zijn]. Hun kunnen we groeten op de volgende manier: ‘’As-salamu alayka ya Abaa Bakr as-Siddiq! Khalifata-Rasool-Allah, As-salamu alayka ya Omar ibnul Khattab! Khalifata-Rasool-Allah.’’;
 • Verricht uw naasten en geliefden niet in uw smeekbeden en geef de Salaam van de mensen die dit wilden aan de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. Het kan handig zijn om een lijst te maken met alle smeekbeden die uw dierbaren van u vragen, zodat u deze niet vergeet;
 • Doe je uiterste best om de gebeden te verrichten bij de moskee van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], namelijk Masjid an-Nabawi;
 • Laat alle slechte dingen die je op de straten of op de markt ziet achter en vertel deze dingen niet als je terug bent;
 • Vergeet niet dat de Hadj een gunst van Allah Ta’Ala is en dat je het wellicht nooit meer kan meemaken. Benut dus elke seconde!

Onze bezoeken inclusief uitleg over de plaatsen:

 • Masjid an-Nabawi; Dit is de moskee van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam].
 • De begraafplaats ‘’Jannatul Baqi’’; Dit is de grote begraafplaats die zich in de buurt van de Masjid-i Nabawi bevindt. Het is een hele oude begraafplaats in Medina. Osman en veel andere metgezellen van de profeet liggen hier begraven. Volgens een overlevering heeft de profeet bij deze enorme begraafplaats waar meer dan tienduizend metgezellen van de profeet liggen begraven, aan Allah smeekbedes gedaan om vergiffenis te vragen voor de moslims. De volgende metgezellen van de profeet zijn op deze begraafplaats o.a. begraven: Zijn zoon Ibrahiem die als klein kind stierf, zijn kleinzoon Hasan, zijn dochters Fatima en Rukiya en zijn echtgenotes. Zijn metgezellen, o.a. Abdurrahman ibn-i Avf, Sa’d Ibn-i Abi Vakkas, Abdullah ibn-i Masud, Abdullah ibn-i Umar, Malık Bin Anas, Abbas b. Abdulmuttalib, Sa’d ibn-i Muaz, Fatıma bint-i Esed, Akil ibn-i Abi Talib. Bij de begraafplaats Jannatul Baqi doet men du’a als volgt: “Wees gegroet, o degenen die hier liggen. Wees gegroet, o de mensen van het land van de moslims! Wij zullen ongetwijfeld ook bij jullie komen. Wij wensen goedheid voor onszelf en voor jullie van Allah.
 • De martelaren van de slag bij Uhud; De berg Uhud bevindt zich op 5-6 km afstand van Medina. Hier heeft de Slag bij Uhud plaatsgevonden wat één van de belangrijkste gebeurtenissen in de Islam is. Onze geliefde Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: “Wij houden van Uhud en Uhud houdt van ons.” Bij de berg Uhud heeft één van de belangrijkste veldslagen in de Islam plaatsgevonden waar zeventig martelaren zijn gevallen. Dit kwam omdat de boogschutters het bevel van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] hadden genegeerd. Ze hadden hun positie veranderd terwijl het niet mocht. Bij de begraafplaats doen de bedevaartgangers du’a als volgt: “Wees gegroet, o de mensen van Uhud. Wees gegroet, o de mensen van het moslimgebied. Wij zullen ongetwijfeld ook bij jullie komen. Wij wensen goedheid voor onszelf en voor jullie.” Het zou nuttig zijn indien men eerst kennis opdoet over de Slag bij Uhud en de martelaren voordat men de berg en de begraafplaats bezoekt. Op deze manier zal het bezoek aan Uhud meer effect hebben op de gevoelens.
 • Masjid al-Qiblatayn; Masjid-i Kiblatayn betekent “de moskee met twee gebedsrichtingen.” De reden waarom deze moskee zo wordt genoemd is als volgt: De eerste gebedsrichting van de moslims was de Aqsa Moskee in Jeruzalem. De gebedsrichting werd de Ka’ba toen de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] achttien maanden na de hijra het bevel: “Wend je gezicht tot de Masjid-i Haram” kreeg. Het bevel kwam met vers 114 van soerat al-Baqara toen de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] met zijn metgezellen op de plek waar zich nu de Masjid-i Qiblatayn bevindt de Fard van een middag of namiddag gebed aan het verrichten was. Het vers werd na het verrichten van twee Rakaat neergedaald waarna de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] tijdens het gebed zijn gebedsrichting veranderde. Vanwege het verrichten van één gebed tot twee richtingen wordt de moskee “Masjid-i Qiblatayn” genoemd.
 • De zeven moskeeën; Op de plek waar vijf jaar na de hijra de Slag van Greppel (Handaq) plaatsvond zijn er later zeven kleine moskeeën gebouwd. De moskeeën geven de plek aan waar tijdens de oorlog de tenten van de moslims stonden.
 • Masjid al-Quba; De Masjid-i Kuba die zich op een uur loopafstand van Medina bevindt is een belangrijke moskee waarover in de Koran staat dat het met vroomheid is gebouwd. Deze bijzondere moskee werd gebouwd toen de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] van Mekka naar Medina was geëmigreerd, zodat het eerste gezamenlijke gebed plaatsvond. Vanwege de heiligheid van de Masjid-i Kuba ging de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] iedere zaterdag tijdens zijn verblijf in Medina naar deze moskee om het gebed te verrichten. Bedevaartgangers bezoeken na het graf van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] de Masjid-i Kuba.
 • Masjid Abu Bakr;
 • Masjid Ali;
 • Masjid Omar;
 • Masjid Ghamama;
 • Het Ottomaans treinstation.